Na železniční trati Žatec – Plzeň mezi Blatnem na Podbořansku a Velečínem na Plzeňsku se pracuje na sanaci náspu postiženém sesuvem.

Trať je kvůli tomu pro veškerou dopravu uzavřená, s obnovením provozu se počítá koncem června.

„Vlivem deště došlo ke zvodnění materiálu náspu a sesuvu jeho svahu. Těleso náspu tvoří jílovité materiály, v okolí se nacházejí cihlářské jíly. Na likvidaci následku sesuvu se už pracuje. Byly odstraněny kolejnice, pražce a štěrkové lože a odtěžuje se násep. Následně bude založen a v postiženém úseku vybudován zcela nový násep,“ vysvětlil Pavel Halla, mluvčí Správy železniční dopravní cesty s tím, že předběžný termín opětovného obnovení provozu na trati je 30. června.

České dráhy kvůli sesuvu zavedly výluky. Rychlíky Plzeň – Most a také některé spěšné vlaky jsou nahrazeny autobusy v úseku Žihle – Žatec – Chomutov – Most. Osobní vlaky kvůli sesuvu nejezdí v úseku Blatno – Žihle, také v tomto případě musí cestující přestoupit do autobusů.

Sesuv půdy není na trati Žatec – Plzeň ničím neobvyklým. Zasáhl i do její výstavby. Po mimořádných deštích 25. a 26. května 1872 rozvodněný Mladotický potok odstartoval sesuv západního svahu Potvorovského kopce do údolí, které v noci z 27. na 28. května před 138 lety potok přehradily. U obce Odlezly poblíž Žihle tak vzniklo nejmladší jezero v Čechách. Sesuv postihl svah s nově budovanou tratí, která musela být vedena jinudy.

Čtěte také: Mezi Žatcem a Plzní nejezdí kvůli hrozbě sesuvu vlaky