V ulicích Loun bude v příštích týdnech probíhat dotazníkové šetření. Zaměří se na oblast kultury a cestovního ruchu ve městě.

Vyškolené tazatele, nejčastěji studenty Gymnázia V. Hlavatého, budeme moci v ulicích potkávat od 16. září do 7. října. „Hlavním cílem šetření je zjistit kulturní potřeby obyvatel, jejich spokojenost se současnou nabídkou a možnostmi realizace kulturních aktivit. Otázky se zaměří také na oblast kulturního a společenského života a rozvoje cestovního ruchu v Lounech," uvedli úředníci lounské radnice.

Výzkum připravuje tým oddělení lokálních a regionálních studií Sociologického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s odborníky z vedení města. Kromě Loun se šetření uskuteční v dalších dvou městech Ústeckého kraje v Žatci a v Děčíně. „Veškeré získané údaje budou anonymní, uchovány jako přísně důvěrné a budou využity výhradně pro účely výzkumu," slibují lounští úředníci. Výsledky tohoto šetření představí v příštím roce veřejná prezentace.