Nezletilé slečny Monika a Pavlína, které se staly obětí trestného činu se sexuálním motivem. Nebo paní Ilona, jež se psychicky zhroutila následkem tlaku ze strany bývalé kolegyně v zaměstnání. Ta jí zasílala urážlivé SMS a e-maily a na sociální síti na ni slovně útočila. Všem třem a řadě dalším lidem v těžkých životních situacích pomohla poradna pro oběti trestných činů v Lounech.

Paní Ilona musela kvůli atakům zahájit léčbu na psychiatrii a do poradny se přišla poradit, co může dělat. „Mám podat trestní oznámení?“ ptala se. Analýzou své situace s poradkyní sama usoudila, že je to pro ni nejlepší řešení. „Poradce neříká klientovi, zda by měl, či neměl podat trestní oznámení, ale během profesionálního rozhovoru se snaží zmapovat celou situaci a současně vést klienta k samostatnému rozhodnutí. Poradkyně v tomto případě seznámila klientku s jednotlivými fázemi trestního řízení a způsobem podání oznámení. Poskytla jí další právní informace k úkonům, které často oběti opomíjí,“ vysvětlila lounská poradkyně pro oběti trestných činů Martina Turnerová.

Anonymní a bezplatná poradna pro oběti trestných činů napříč celým okresem Louny funguje v rámci projektu Proč zrovna já?, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. „Nebezpečné pronásledování či vyhrožování je celkem častý problém, který v poradně řešíme. Jde také o to pečlivě uchovat důkazy a ty pak předložit na policii. Paní Ilona vše měla zdokumentováno, tak mohla svá tvrzení prokázat. Díky poradně, kde paní Ilona získala jak právní informace, tak i psychosociální podporu, začala svou tíživou životní situaci aktivně řešit,“ dodala poradkyně. Proti agresorce už policisté zahájili trestní stíhání. 

Spis pro soudní řízení

Slečna Monika se stala obětí trestného činu se sexuálním motivem. S klientkou pracovaly poradna a probační a mediační služba, obě mají sídlo v budově v lounské ulici Pod Nemocnicí.

„Slečna Monika s pomocí poradkyně sepsala prohlášení o dopadu trestného činu na její život, které se stalo součástí spisu a zaznělo u soudu. Vystihovalo její pocity a psychické následky. Rozsudek soudu obsahoval nejen trest pro obžalovaného, ale současně i přiznání peněžní náhrady nemajetkové újmy pro slečnu,“ popsala Martina Turnerová.

Návrh o náhradě škody či nemajetkové újmy je totiž potřeba přihlásit nejpozději před zahájením dokazování. „Potom už nelze tuto záležitost řešit v rámci jednoho řízení. Poškozený jej musí uplatnit v občanskoprávním řízení, čímž se ale vše pro něj protahuje,“ vysvětlila.

Pomoc v obtížném období

Nezletilá Pavlína se stala rovněž obětí trestného činu se sexuálním motivem. Na poradnu se obrátila v době, kdy se blížilo jednání soudu. U dívky se znovu obnovil traumatický zážitek, začala mít strach z okolí a reakcí, které přijdou. Vyhýbala se sousedům a známým. Poradkyně jí okamžitě domluvila schůzku v organizaci zabývající se krizovou intervencí, kam ji i doprovodila. „Díky poradně se dívka dostala do odborné péče, získala pak zpět sebejistotu a dokázala ustát obtížné období svého života,“ přiblížila Martina Turnerová.

Poradna v Lounech se snaží pomoci každému, kdo se cítí být obětí, nehledě na věk či způsobenou újmu. Pomáhá v jakékoliv fázi trestního řízení a není podstatné, zda čin byl nahlášen policii či nikoli. V rámci projektu jsou také proškolováni sociální pracovníci, aby dokázali rozpoznat mezi svými klienty případné oběti.