Náklady na druhou etapu jsou vyčíslené na 35 milionů, na třetí na 24 milionů. Jelikož nevypadá, že by město obdrželo na revitalizaci sídliště další dotace, hledá radnice cestu, jak náklady snížit.

Radní v minulých dnech proto schválili zadání aktualizace projektové dokumentace, ze které se mají některé práce vyřadit.

Zmíněná dotace do Loun přišla ze Státního fondu rozvoje bydlení z programu regenerace sídlišť, který ale už skončil. Radnice uvažovala o podání žádosti na zbylé dvě etapy z programu IROP. „Na základě postupně zveřejňovaných informací o podmínkách programu je zřejmé, že projekt revitalizace sídliště není z hlediska podpory úplně vhodný pro dotační program IROP, protože podmínky programu byly spíše cílené na úpravu parků, vegetační úpravy a podobně. Dle podmínek dotace bylo možné mezi uznatelné náklady zařadit velmi malou část stavebních prací, navíc navržené vegetační úpravy byly podmíněny souhlasným stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny, což by v našem případě bylo dost problematické a znamenalo by téměř kompletní přepracování našeho projektu vegetačních úprav,“ informovala vedení města Petra Kotková, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice.

Výstaviště Louny
Louny budou výstaviště provozovat samy. Veletrhy pokračují, pořadatel zůstává

Při revitalizaci sídliště se počítá s výměnou povrchů chodníků, vozovek, instalací nového veřejného osvětlení, laviček a dalšího mobiliáře, polopodzemních kontejnerů, proměnou veřejné zeleně, vznikem nového hřiště.

Na základě rozhodnutí radních má nyní kancelář, která projekt revitalizace sídliště zpracovávala, v dokumentaci provést do konce června letošního roku takové úpravy, které povedou ke snížení rozsahu prací. Z projektu vypadnou úpravy takzvaných sousedských dvorků u bytových domů mezi ulicemi J. Schovánka a 28. října a parčíku vedle ulice 28. října. „Bude také materiálově zjednodušeno řešení prostoru zaslepené části ulice J. Schovánka, kde se nynější komunikace nahrazuje prostorem pouze pro pěší,“ nastínila Petra Kotková.

Mohlo by vás zajímat: Lounskou Poděbradovu čeká velká změna. Novinkou bude kruhový objezd 

Zdroj: Ladislav Bába