Opravené komunikace i osvětlení, svěží zelené plochy, lepší vybavenost, ale i bezpečnost pro obyvatele, to vše by mělo být součástí modernizace panelových sídlišť, která se chystá v Postoloprtech.

Probíhat má postupně v jednotlivých lokalitách těchto sídlišť. Město by chtělo proměnu svých sídlišť zapojit do státního programu s názvem Revitalizace panelových sídlišť, do nějž se mohou jednotlivá města v ČR hlásit. Při splnění určitých podmínek a schválení žádosti pak města dostanou na akci finanční prostředky od ministerstva pro místní rozvoj.

Do připravované revitalizace v Postoloprtech se mohou aktivně zapojit i sami obyvatelé těchto lokalit. Radnice pro ně připravila dotazník s patnácti otázkami.

Infoblok

Část otázek, na které budou občané odpovídat.  

Lidé v odpovědích mohou vyjádřit své názory na život na sídlišti, pocity spokojenosti či nespokojenosti, sdělit návrhy, co přesně by se mohlo v rámci chystaných proměn zlepšit. Otázky se týkají zeleně, parkovacích míst, čistoty, hřišť pro děti, laviček pro dospělé a dalších podobných záležitostí.

Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné, lidé mohou poskytnout odpovědi i anonymně, pokud jim tato forma vyhovuje více. Nyní dotazník dostali lidé ze sídliště U Trati. Čas na odevzdání mají do 30. června.

Cílem je zlepšení prostředí k bydlení

Mohou vyplnit tiskopis a ten poslat poštou, hodit ho do schránky města, nebo ho i na radnici osobně přinést. Ti, kdo raději pracují s počítačem, mohou dotazník vyplnit v elektronické podobě (otázky jsou na webových stránkách radnice) a pak ho odeslat i třeba e-mailem.

„Cílem programu je zlepšení obytného prostředí na sídlištích. Chtěli bychom vylepšit dopravní a technickou infrastrukturu včetně parkovacích stání, zvýšení bezpečnosti na sídlišti, doplnění veřejného osvětlení, oprav či vybudování místních komunikací. Potřebujeme znát i názor samotných lidí na život na sídlišti, a zjistit od nich nápady na možná zlepšení," uvedla Hana Šulcová z Městského úřadu Postoloprty.

Před úpravou sídliště vznikne ještě odborná studie a ta bude s lidmi konzultována na veřejném setkání ještě před zahájením všech prací.