Jednohlasné „ano" dostal projekt revitalizace lounského sídliště Kpt. Nálepky od zastupitelů města na jejich posledním zasedání. Zkrášlení a opravy čtvrti už předtím doporučili radní. Nyní bude město usilovat o dotace.

Celková suma za regeneraci panelového sídliště má podle plánu překročit 11 milionů korun. Větší část prací by měly pokrýt dotace ministerstva pro místní rozvoj. „Můžeme žádat o maximálně čtyři miliony korun na rok s tím, že nejméně třicet procent z ceny je spoluúčast města," vysvětlil již dříve starosta Loun Radovan Šabata. Proto budou práce rozděleny do dvou etap, které mají být realizovány v letech 2013 a 2014.

V anketě odpovědělo jen 68 lidí z oslovených 600

První etapa bude podle plánu stát 5,5 milionu, podíl města má činit přes 1,6 milionu korun. Během ní mají být řešeny nejpalčivější problémy velkého sídliště. Celkových oprav se má dočkat chodník před čp. 2239 - 2244, a to včetně opěrné zdi a nového zábradlí. Projekt počítá se zrušením chodníku pod opěrnou zdí a s rozšířením vozovky. Rekonstrukce chodníku je v plánu také před mateřskou školou v ulici Kpt. Nálepky.

Druhá část, kterou chce radnice provést v roce 2014, spolkne 5,7 milionu. Na ní se má městská kasa podílet 1,7 milionu korun. Zahrne opravy chodníku před čp. 2214 - 2223, rovněž s opravou opěrné zdi, novým zábradlím a zrušením souběžného chodníčku. Lepší povrch by měl být položen například v garážové kolonii v ulici Parašutistů. V této fázi projekt počítá také s výraznými sadovými úpravami na území celé oblasti. Obnov a doplnění se má dočkat i mobiliář.

Připravované práce částečně vycházejí z ankety, kterou radnice prováděla přímo u obyvatel sídliště Kpt. Nálepky. Z bezmála šesti set občanů, kteří dostali anketní lístek, odpovědělo ale pouze 68 lidí. I z jejich odpovědí ale vyplynuly nejzásadnější požadavky, jako zlepšení stavu chodníků a prostředí vůbec, větší počet laviček nebo například žádost o lepší údržbu zeleně či zvýšení počtu parkovacích míst.

Čtěte také: Sídliště Kpt. Nálepky by mělo dostat hezčí tvář