Zároveň s tím je neprůjezdná silnice třetí třídy z Lubence na Libyni. Důvodem je pokračující výstavba dálničního obchvatu severně od Lubence, křižovatka zmíněných silnic se přestavuje do podoby mimoúrovňové se dvěma kruhovými objezdy. Nad dálnicí Praha – Karlovy Vary mezi nimi povede most.

Oficiální objízdná trasa vede pro osobní auta přes Kryry a Černčice, nákladní musí až na jesenickou křižovatku.

Silnice I/7 u Panenského Týnce v září 2019
U hlavní silnice na Prahu se bude demontovat vedení, čeká ji uzavírka