Sto dvacet nových bytů postaví v nově vznikající čtvrti Kamenný Vršek stavební firma Eube. Město jí ovšem zatím odložilo vydání souhlasného stanoviska ke stavbě. Důvodem jsou zatím různící se pohledy obou stran na stavbu příjezdové komunikace k bytovým domům. Radnice chce, aby firma postavila silnici o délce zhruba 250 metrů, vedoucí od současné silnice Žatec – Holedeč k budoucím bytovým domům.

Představitelé města tvrdí, že firma se k tomu zavázala ve smlouvě a že za to dostane slevu v ceně za nákup pozemků. Firma Eube naopak uvádí, že podle smlouvy má dvě varianty možného postupu a že obě možnosti nyní zvažuje. Rozhodnout by se měla do čtrnácti dnů. „Ve smlouvě je napsáno, že firma postaví celou propojovací komunikaci. Avšak nyní požádala, že by chtěla dělat jen kratší cestu podél vlastních domů. "Rada města trvá na původním projektu, a proto zatím odložila vydání souhlasu k územnímu rozhodnutí pro zahájení stavby,“ řekl Aleš Kassal, místostarosta Žatce.

Podle technického ředitele firmy Eube má však firma podle smlouvy dvě možnosti, jak postupovat. „Buď postavíme na své náklady celou silnici, jak chce město, a budeme mít slevu na pozemcích, anebo jen nezbytně nutný úsek kolem nových domů, a pak koupíme pozemky ke stavbě domů za plnou cenu, tedy bez slevy,“ řekl Jan Zámostný, technický ředitel firmy Eube.

Podle jeho slov firma zvažuje obě varianty. „Jako každá soukromá firma musíme vypočítat, co je pro nás ekonomicky výhodnější,“ dodal. Podle něj ovšem nejde o žádné dohady ani spor a firma se s radnicí určitě dohodne. „Do dvou týdnů se rozhodne naše firma pro způsob řešení a poté se dohodneme s městem. Během první poloviny příštího roku určitě začne vlastní výstavba nových bytů,“ slíbil Jan Zámostný.

Na Kamenném Vršku vzniká nová čtvrť Žatce. Kromě šesti bytových domů se 120 byty tam vznikne i šest desítek rodinných domků soukromých stavebníků. Parcely v první etapě už jsou rozděleny, několik rodinných domů se tam už staví.