Ředitelství silnic a dálnic plánuje v budoucnu modernizaci silnice I/27 Most – Plzeň mezi Žatcem a jesenickou křižovatkou.

V rámci toho se mají stavět silniční obchvaty Radíčevsi, Sýrovic, Pšova, Blšan, Očihovce i Strojetic.

V současné době se posuzuje vliv nové silnice na životní prostředí, v rámci toho se chystá také veřejné projednávání záměru. Na tom se budou moci lidé vyjádřit k chystané modernizaci silnice. Projednávání se koná na žatecké radnici 15. června.

Během současného procesu se hodnotí možné trasy budoucí silnice a porovnává se vliv navržených variant na obyvatele a přírodu.

Hodnotí se několik možných tras

V případě Radíčevsi se počítá se stavbou západního obchvatu vesnice, jiná varianta se nechystá. U Sýrovic se zvažují dvě varianty – západní a východní obchvat. Vhodnější se jeví východní trasa, která méně zatíží obyvatele Sýrovic hlukem a imisemi z aut, bude mít menší negativní vliv na podzemní a povrchové vody.

Také obchvat Pšova byl navržen ve dvou variantách – západní a východní. S ohledem na životní prostředí byla vyhodnocena jako vhodnější východní. Následně se jeví jako nejvhodnější trasa ta, která by se přiblížila k Podbořanům – od Pšova by vedla jihozápadním směrem, prošla mezi Letovem a Podbořany a u Očihovského rybníka by částečně využila trasu silnice Podbořany – Očihov. Dál by míjela západně Očihov a jihozápadně Strojetice.

Silnice I/27 by se touto variantou prodloužila asi o jeden a půl kilometru. Z hlediska vlivů na životní prostředí by měla na obyvatele nejmenší negativní vliv z posuzovaných variant. Silnice by úplně zmizela z údolí Blšanky mezi Očihovem a Blšany.

#nahled|https://g.denik.cz/12/a9/podborany_syrovice_obchvat_mapa_20100210_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/12/a9/podborany_syrovice_obchvat_mapa_20100210.jpg|Na mapce je znázorněna trasa silnice I/27 z Mostu na Plzeň, kudy by na Žatecku a Podbořansku mohla vést. #Žádná z variant se předem nevylučuje

„Žádná z posuzovaných variant nevykazuje tak závažné vlivy na životní prostředí, aby musela být již v této fázi vyloučena. Konečný výběr varianty bude záviset na jiných kritériích, než je vliv realizace na životní prostředí,“ uvádí se v dokumentaci. S jejími závěry vyslovil v zásadě souhlas i vypracovaný oponentní posudek.

Závěrečné stanovisko vydá Krajský úřad Ústeckého kraje po veřejném projednávání záměru, které se chystá v červnu na žateckou radnici.

K vlastní stavbě moderní silnice mezi Žatcem a jesenickou křižovatkou se silnicí Praha – Karlovy Vary dojde někdy po roce 2020. Stát má v plánu rozsáhlou modernizaci celé silnice mezi Mostem a Plzní. V současné době se staví obchvat Třemošné. V nejbližších letech jsou v plánu také stavby obchvatů Žiželic a Velemyšlevsi na Žatecku. Ve výhledu jsou i stavby obchvatů například Havraně nebo Jesenice a obcí kolem tohoto městečka.