Západní obchvat Radíčevsi, východní obchvat Sýrovic, jižní kolem Pšova a blíže k Podbořanům – tak by měla vypadat silnice I/27 Žatec – Plzeň v okrese Louny.

Tato trasa vzešla z procesu posuzování vlivu stavby a provozu silnice na životní prostředí jako nejvhodnější. V minulých dnech vydal k záměru přestavby silnice Krajský úřad Ústeckého kraje souhlasné stanovisko.

„Při dodržení určitých podmínek je možné vydat souhlasné stanovisko ke všem variantám posuzovaného záměru,“ uvedl úřad v rozhodnutí. Na mysli tím má varianty západního obchvatu Sýrovic, severního kolem Pšova a trasu v údolí Blšanky kolem Blšan a Očihova. Nicméně nejvhodnější trasa z hlediska životního prostředí se jeví ta, která silnici I/27 odvede z údolí Blšanky. Nově by měla vést blíže Podbořanům, západně od Letova, Blšan, Očihova a Strojetic.

Na mapce je znázorněna trasa silnice I/27 z Mostu na Plzeň, kudy by na Žatecku a Podbořansku mohla vést.

Hledání nové trasy silnice I/27 Most – Plzeň na Podbořansku je součástí plánů na její přestavbu mezi Žatcem a jesenickou křižovatkou se silnicí I/6 Praha – Karlovy Vary v délce 25 kilometrů. Silnice má být vyvedena z obcí, počítá se s výstavbou obchvatů. V případě Radíčevsi se uvažuje o západní trase.

Silnice má být po přestavbě jedenáct a půl metru široká, má být bezpečnější a přehlednější.

Kdy se ale hlavní komunikace začne přestavovat, to je nejasné. V současné době je pravděpodobné, že to nebude dřív než v roce 2025.