Krajský úřad Ústeckého kraje zrušil územní rozhodnutí, které loni v květnu vydal Stavební úřad v Podbořanech na stavbu rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary v úseku jesenická křižovatka – Lubenec. Zároveň s tím vrátil věc k novému projednání do Podbořan.

To bude trvat řadu dalších měsíců. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chtělo tento úsek silnice začít stavět za dva roky, kvůli zrušení územního rozhodnutí a řadě námitek účastníků řízení proti realizaci stavby se pravděpodobně tento termín posune.

Proti územnímu rozhodnutí se ke krajskému úřadu odvolala společnost KM – Prona, jejíž benzínová čerpací stanice by měla být kvůli výstavbě doprovodné komunikace u jesenické křižovatky zbourána. Společnost upozornila na to, že doprovodná silnice by mohla vést jinudy a jako vlastník pozemků nesouhlasí s umístěním silnice. Krajský úřad ve svém rozhodnutí upozornil, že v případě stavby silnice R6, která je stavbou ve veřejném zájmu, není souhlas vlastníka pozemku v takovém případě třeba, neboť pozemek nebo stavbu je možné vyvlastnit nebo vyměnit.

Plánovaná stavba silnice R6 na Podbořansku

Na druhou stranu krajský úřad ve svém rozhodnutí uvedl řadu pochybení, kterých se stavební úřad v Podbořanech dopustil. V případě společnosti KM – Prona uvedl, že se stavební úřad nezabýval námitkou firmy ve věci požadovaného odklonění doprovodné komunikace a není tak jednoznačně jasné, že benzínová pumpa musí ustoupit doprovodné silnici.

Kraj: stavební úřad chyboval

„Stavební úřad v následném řízení ve spolupráci se stavebníkem a projektantem stavby zajistí důkazní prostředky, tak aby byl zjištěn skutečný stav věci a podle toho rozhodne a věc řádně odůvodní,“ uvádí se v rozhodnutí.

Krajský úřad kromě toho uvedl celou řadu pochybení v rozhodnutí Stavebního úřadu v Podbořanech. „Stavebním úřadem bylo stanoveno 43 podmínek pro umístění stavby. Některé ze stanovených podmínek vykazují vady zákonné, některé podmínky se vztahují k částem stavby, ve kterých nebylo stavebním úřadem rozhodováno, a proto neměly být výrokem vydaného rozhodnutí. Rozhodnutí stavebního úřadu dále obsahuje podmínky, které nemají s touto konkrétní stavbou přímou souvislost,“ píše se v dokumentu kraje. Rozhodnutí proto celé zrušil.

ŘSD chce 8,8 kilometru dlouhý úsek jesenická křižovatka – Lubenec stavět v rámci čtyřproudové silnice R6 Praha – Karlovy Vary. Součástí stavby je severní obchvat Černčic, kde vyroste mimoúrovňová křižovatka.