Za dva roky se má začít stavět další úsek čtyřproudové silnice R6 Praha – Karlovy Vary, který naváže na současnou komunikaci ve středních Čechách. Na nynější zhruba třicetikilometrovou čtyřproudovou komunikaci naváže soubor pěti staveb mezi Novým Strašecím a jesenickou křižovatkou, jenž přivede silnici R6 na Podbořansko.

Řidičům z Podbořanska a Žatecka tak přinese dostavba silnice R6 lepší spojení s Prahou. V současné době je na R6 v provozu 32 kilometrů mezi Prahou a Novým Strašecím. Byly zprovozněny v několika etapách – jako poslední to byl vloni v prosinci úsek Praha – Pavlov, jako první na opačné straně Kačice – Nové Strašecí v roce 1985. Na něj naváže první z pěti zmíněných úseků v souboru staveb Nové Strašecí – jesenická křižovatka. Ten přivede novou silnici R6 k Řevničovu. Začátek stavby úseku Nové Strašecí – Řevničov je plánován na rok 2011, s uvedením do provozu se počítá o tři roky později. Úsek je dlouhý 5,5 kilometru, stát má zhruba dvě miliardy korun.

Stavět se budou nové obchvaty

V jeho první části dlouhé 1,3 kilometru bude nynější silnice dostavěna o další dva pruhy a vedle ní přibude nová doprovodná silnice. V druhé části se počítá se stavbou nové, čtyřproudové silnice v těsném sousedství na jih od nynější komunikace, jež se stane doprovodnou komunikací. Úsek skončí na hranici lesa, kde na něj naváže jižní obchvat Řevničova, jehož součástí bude i severní obchvat Krušovic.

Zbylé tři úseky R6 na hranici Lounska a Rakovnicka povedou většinou v těsné blízkosti nynější silnice I/6 Praha – Karlovy Vary, jen se vyhnou obcím na trase – Krupé jižním obchvatem, Hořesedlům severním, stejně jako Hořovičkám. Součástí stavby obchvatu Hořoviček má být i mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/27 Žatec – Plzeň v místě dnešní jesenické křižovatky. Poté bude silnice R6 pokračovat třemi úseky na Podbořansku, z nichž jeden, Lubenec – Bošov, se má začít stavět letos. Za Bošovem vstoupí nová silnice R6 na Karlovarsko, kde je v plánu stavba čtyř úseků.

Během tří let by měla být R6 dostavěná mezi Karlovými Vary a Chebem, 12 úseků mezi Novým Strašecím a Karlovými Vary se má začít postupně stavět od letošního roku. Celá R6 by pak měla být dokončena kolem roku 2015. Záležet ale bude hlavně na dostatku peněz a v neposlední řadě i na postupu přípravy staveb.