Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo, jak by měla vypadat a kudy povede budoucí čtyřproudová rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary. A to v části mezi už postavenými úseky Praha – Nové Strašecí a průtahem Karlovými Vary.

Stavba R6 je rozdělena na 12 úseků, z toho tři jsou na Podbořansku.

Mapy všech plánovaných úseků R6 najdete dole pod článkem.

Za Novým Strašecím ve středních Čechách ve směru na Karlovy Vary je v plánu pětikilometrová nová silnice, která přivede R6 k Řevničovu. Zhruba do poloviny úseku budou přistavěny k současné silnici dva další pruhy a doprovodná silnice, ve zbylé části se mají stavět nové čtyři pruhy s tím, že nynější silnice bude využita jako doprovodná. U Řevničova je v plánu jižní obchvat, následovat má severní obchvat Krušovic. Silnice R6 se tam má v délce více než čtyř kilometrů stavět nová, včetně části komunikace I/16 z Řevničova do Slaného.

Na R6 má následovat stavba 6,5 kilometru dlouhé přeložky u Krupé, která povede jižně od nynější silnice. Součástí tohoto úseku bude nová mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/229 Louny – Rakovník a most přes železniční trať Žatec – Lužná u Rakovníka.

Přeložka u Hořesedel

Dalším připravovaným úsekem je devítikilometrová přeložka u Hořesedel. Nová čtyřproudová silnice povede severně od této obce na Rakovnicku, součástí stavby tohoto úseku bude i mimoúrovňová křižovatka Kněževes se silnicí II/227 Žatec – Rakovník.

Pátým a posledním úsekem ve středních Čechách je stavba severního obchvatu Hořoviček. Délka úseku je pět kilometrů a bude zakončen mimoúrovňovou křižovatkou Jesenice se silnicí I/27 Žatec – Plzeň.

Prvním ze tří úseků na Podbořansku je téměř devítikilometrová trasa silnice R6 jesenická křižovatka – Lubenec. Nová čtyřproudová silnice povede jižně od Bílence, pak překlene nynější trasu „karlovarky“, aby se severně vyhnula Černčicím, kde bude mimoúrovňová křižovatka se silnicí do Kryr. U Malměřic nová trasa R6 opět překlene nynější silnici a povede jižně od ní.

Dva mosty přes Blšanku

V tomto místě naváže další připravovaný úsek – osmikilometrový obchvat Lubence. Před Lubencem nová silnice opět přetne nynější komunikaci, městečko obejde severně a za ním se zase vrátí k nynější trase „karlovarky“. U Lubence je v plánu mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/226 do Podbořan a dva mosty přes Blšanku.

Třetím úsekem na Podbořansku je čtyřkilometrová trasa z Lubence do Bošova, který je na hranici Ústeckého a Karlovarského kraje zakončen mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/194 Valeč – Chýše. Nová silnice R6 povede v tomto úseku v trase nynější silnice. Na Karlovarsku jsou v plány čtyři úseky v celkové délce třicet kilometrů. Za Bošovem má nová R6 vést jižně od současné silnice, u Verušiček je v plánu u nynější čerpací stanice výstavba oboustranného odpočívadla. U Knínic je se chystá další mimoúrovňová křižovatka, tentokrát se silnicí II/205 do Žlutic. V plánu je přeložka části této silnice tak, aby se vyhnula obci Veselov. Nová křižovatka s R6 proto bude asi kilometr východně od nynějšího křížení těchto silnic.

V Bochově bude klid

Následující úsek Knínice – Žalmanov úplně odvede silnici R6 ze zastavěné části Bochova, nová komunikace povede severně od městečka. U Bochova se počítá s další mimoúrovňovou křižovatkou.

V dalších dvou úsecích Žalmanov – Olšova Vrata a Olšova Vrata – Karlovy Vary povede nová čtyřproudová silnice v trase nynější „karlovarky“. Vyrůst tam mají křižovatky Žalmanov, Olšova Vrata a jedna nová přímo v Karlových Varech.

Podle plánů ŘSD mají být všechny úseky na R6 hotovy v roce 2015. V současné době se to kvůli nedostatku peněz na výstavbu dopravní infrastruktury v ČR jeví ale jako nepravděpodobné. Dostavba R6 mezi Novým Strašecím a Karlovými Vary vyjde na zhruba 30 miliard korun.

Na silnici R6 se v současné době staví úseky mezi Karlovými Vary a Chebem, ty by měly být hotové v roce 2011.

Mapky všech plánovaných úseků

Nové Strašecí - Řevničov

Plánovaný úsek Nové Strašecí - Řevničov

Obchvat Řevničova

Plánovaný úsek Řevničov - obchvat

Přeložka u Krupé

Plánovaný úsek Krupá - přeložka

Přeložka u Hořesedel

Plánovaný úsek Hořesedky - přeložka

Obchvat Hořoviček

Plánovaný úsek Hořovičky - obchvat

Jesenická křižovatka - Lubenec

Plánovaný úsek Jesenická křižovatka

Obchvat Lubence

Plánovaný úsek Lubenec - obchvat

Lubenec - Bošov

Plánovaný úsek Lubenec - Bošov

Bošov - Knínice

Plánovaný úsek Bošov - Knínice

Knínice - Žalmanov

Plánovaný úsek Knínice - Žalmanov

Žalmanov - Olšová Vrata

Plánovaný úsek Žalmanov - Olšová Vrata

Olšová Vrata - Karlovy Vary

Plánovaný úsek Olšová Vrata - Karlovy Vary