Přímo k rukám nového hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka míří výzva šesti měst, podepsaná v úterý v Lounech. Požaduje urychlenou dostavbu silnice R/7 Praha – Chomutov ve čtyřpruhové variantě po celé trase, ponechání stavby mezi prioritami a ponechání statutu komunikace jako rychlostní. A vedení kraje už vyjádřilo jednoznačnou podporu tohoto požadavku.

„Ve čtvrtek ráno jsem předal prostřednictvím náměstka Stanislava Rybáka dopis panu hejtmanovi s žádostí o podporu. Stejně tak učiní starosta Slaného Ivo Rubík ve Středočeském kraji. Mezi prvními výzvu dostane také senátor za náš obvod Marcel Chládek, který přislíbil pomoc, stejně jako teplický primátor (a lounský rodák – pozn. red.) Jaroslav Kubera," sdělil ve čtvrtek dopoledne Radovan Šabata, starosta Loun.

Starostové a primátoři za svá města – Louny, Žatec, Postoloprty, Slaný, Most a Chomutov, žádají pokračování přípravných prací pro rozšíření silnice I/7 ze dvou na čtyři pruhy ve všech úsecích, kde se tak ještě nestalo. „Pokud budou přípravy zastaveny, může to znamenat odklad dostavby o další desítky let! Věřím, že se k této výzvě připojí i další města," řekl R. Šabata. Podle něj i ostatních představitelů měst je dokončení rychlostní silnice pro severočeský region životně důležité. Jak z pohledu podpory podnikání místních firem, tak i pro obyvatele. Pro mnoho z nich může například znamenat významné zvýšení šance najít práci díky dopravní dostupnosti. V neposlední řadě výzva upozorňuje na časté velmi vážné a tragické dopravní nehody, jimiž je R7 neblaze proslulá. Na nich se může velkou měrou podílet právě fakt, že někde jsou již čtyři pruhy, v dalších částech dosud pouze dva. „To vůbec nepřispívá k plynulosti silniční dopravy a bezpečnosti!" upozornil v úterý na schůzce v Lounech primátor Chomutova Jan Mareš.

Hejtman se chce sejít s ministrem dopravy

Podpora iniciativy na sebe nenechala čekat. Ústecký kraj ve čtvrtek ráno vydal na svých oficiálních stránkách prohlášení, že souhlasí s oprávněným požadavkem měst na pokračování výstavby rychlostní komunikace R7 a bude dokončení této klíčové komunikace aktivně podporovat. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček chce iniciovat schůzku s novým ministrem dopravy. Jedním z hlavních bodů bude i výstavba R7 a dokončení D8.

„Rozvoj Ústeckého kraje je výrazně postižen skutečností, že stále není dokončené dálniční spojení s Německem, největší evropskou ekonomikou. Stát by měl prioritně investovat do staveb, které přinesou rychlou ekonomickou návratnost. Pro náš kraj to je právě D8 a R7," uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. V prohlášení úřad dále uvádí, že hejtman plně souhlasí s názorem starostů měst Louny, Žatec, Postoloprty, Slaný a primátory Chomutova a Mostu, že pokud nebude dostavěna R7, už tak nepříznivá situace v nezaměstnanosti, sociální oblasti, v kvalitě životního prostředí a dalších ohledech se může ještě více zhoršovat.

Louny zaslaly dopis se stejnou žádostí už v září tehdejšímu ministru dopravy Pavlu Dobešovi. Za něj tehdy odpověděl jeho první náměstek Lukáš Hampl. V podstatě sdělil, že na všechny plány a potřebné akce nemá Státní fond dopravní infrastruktury v rozpočtu peníze. Pro zvýšení tlaku se tedy města spojila a zmíněná výzva má být pouze prvním krokem ve snaze o prosazení dostavby R7.

Graf