Zhruba na jednu miliardu korun vyjdou dva úseky rychlostní silnice R7 Praha – Chomutov, jejichž stavba byla v pátek 11. dubna slavnostně zahájena.

Mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/27 Most – Žatec vyjde na tři sta milionů korun, navazující téměř sedmikilometrový úsek kolem zóny Triangle ke křižovatce u Bítozevsi na více než sedm set milionů.

„Stavby jsou financovány jak ze státních peněz, tak i z operačního programu doprava Evropské unie a půjčky z Evropské investiční banky. Takže peníze by neměly chybět,“ řekl Jiří Novák, náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury.

Oba dva úseky mají být dokončeny v příštím roce. Silnice kolem Triangle v červnu, křižovatka se silnicí I/27 v září. „Budeme se snažit křižovatku dokončit dřív. Záležet ale bude na okolnostech. Dosud nejsou například vyřešeny zábory pozemků kvůli přeložce elektrického vedení,“ sdělil Karel Rypl, předseda představenstva společnosti Silnice Žatec, které spolu s teplickými Vodohospodářskými stavbami křižovatku s I/27 staví. „Podařilo se nám urychlit výstavbu křižovatky u Bítozevsi, která sice měla být zprovozněna letos v září, ale díky klimatickým podmínkám a pracovnímu nasazení to bude už v červnu,“ řekl K. Rypl.

Dva kruhové objezdy

Zmíněná křižovatka u Bítozevsi se spolu s dalšími silnicemi kolem Triangle staví od loňska z peněz Ústeckého kraje a státního CzechInvestu. Stavba mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/27 už začala v minulých dnech. Silnice Most – Žatec překlene silnici R7 nadjezdem, vyrostou na ní dva kruhové objezdy. Na tento nový úsek silnice I/27 naváží nové přeložky této komunikace u Žiželic a Velemyšlevsi, které by se měly začít stavět v příštích dvou letech.

Mezi křižovatkou se silnicí I/27 a Bítozevsí vyroste nová komunikace v nynější trase. „Nejprve se postaví dva pruhy nové silnice, na které se pak svede doprava. Pak se současná silnice přestaví tak, aby splňovala kriteria rychlostní silnice,“ popsal Alfréd Brunclík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V místě tak povedou tři silnice – vlastní čtyřproudová R7, nová doprovodná II/607 a obslužná silnice třetí třídy k zóně Triangle, která od loňska už stojí. Na oba dva včera slavnostně zahájené úseky má navázat další výstavba silnice R7. Ještě tento měsíc má být zahájena stavba obchvatu Sulce na Lounsku. Za rok se má začít stavět čtyřproudová silnice od křižovatky s I/27 ze Žatecka do Chomutova. „V plánu to bylo už letos, ale kvůli problémům s výkupy pozemků začne stavba až příští rok,“ vysvětlil Renné Komínek z chomutovské správy ŘSD.

V příštím roce se má začít stavět také úsek mezi Bítozevsí a Postoloprty. A pak další úseky tak, aby celá R7 v Ústeckém kraji byla hotová v roce 2011. Problémem pro řidiče pak bude nedokončený 16 km dlouhý úsek na Slánsku mezi Panenským Týncem a už hotovou silnicí u Prahy. S jeho přestavbou na čtyřpruh se počítá až kolem roku 2015.