Vesnička Siřem na rozhraní Žatecka a Podbořanska se má stát novým turisticky atraktivním místem v ČR. Usilují o to autoři projektu, kteří chtějí ze tří tamních památek vytvořit turistické centrum inspirované významným česko–německým spisovatelem Franzem Kafkou.

V pondělí 25. června projekt představili ministru kultury Václavu Jehličkovi při jeho návštěvě Žatecka a Podbořanska. Všechny tři památky jsou zdevastované, hlavně pak kostel na návsi. „Kostel by měl být zakonzervován tak, aby už nedocházelo k jeho další devastaci. Uvnitř zchátralého chrámu budou obří skleněné plastiky doprovázené hudebně dramatickou prezentací,“ vysvětlil Jaromír Hník, jeden z autorů projektu.

Ze sýpky má být muzeum děl Franze Kafky

Z nedaleké hospodářské budovy má vzniknout informační centrum o kraji a jeho historii s restaurací. Třetí objekt, sýpka nad vesnicí, která inspirovala Kafku k napsání jeho nejznámějšího románu Zámek, se má přeměnit v muzeum jeho díla. „Prostor sýpky vtáhne návštěvníky do atmosféry Kafkova díla,“ dodal Hník.

Kostelík v Siřemi

„Kvůli nedostatku peněz je zřejmé, že nemůžeme zachránit všechny naše památky, hlavně pak stovky zdevastovaných kostelů. Musíme si říct, do čeho peníze dáme a co se nechá spadnout. Daleko větší šanci mají památky, které budou mít větší využití. Myšlenka centra Franze Kafky v Siřemi se mi líbí, budu ji podporovat,“ vyplynulo ze slov ministra Václava Jehličky při jeho včerejší návštěvě.

Náklady ve výši 40 milionů korun

Autoři projektu počítají s tím, že by do Siřemi za Kafkou ročně přijelo až 50 tisíc turistů. Dokonce už je stanoven termín otevření kostela – 8. prosinec 2009. Náklady na realizaci projektu se odhadují na zhruba 40 milionů korun. Franz Kafka (1883 – 1934) pobýval v Siřemi na konci 1. světové války u své sestry, když se léčil z tuberkulózy.

Proslulosti dosáhl Kafka až po své smrti a dnes patří ke klasikům literatury 20. století a jedněm z největších inovátorů románové formy vyprávění. V jeho díle se projevuje jeho osobní duševní rozpolcenost: pocit vyřazenosti a izolovanosti. Kafka byl silně psychicky nestandardní osobnost a své trýznivé a děsivé vnitřní vize promítal do tvorby.