Zmatek v zastupitelstvu, zastupitelé, kteří nejsou schopni si vybavit, o čem vlastně hlasovali, i když jde o výjimečnou milionovou rekonstrukci, nezájem, nepořádek v dokumentech. I tím se musí prokousávat Okresní soud v Lounech, který v pondělí 20. října už podruhé řešil, zda bývalý starosta Bitozevsi Václav Šístek proplácel některé faktury při stavbě kulturního domu dvakrát nebo ne. Rozsudek zatím nepadl, soud byl opět odročen, předvoláni budou další svědci a znalci.

Bývalý starosta Bitozevsi Václav Šístek je obžalován kvůli netransparentní opravě kulturního domu za několik milionů korun. Před soudem stojí také zástupce firmy Betet, která akci prováděla. Podle obžaloby měli obec připravit o 900 tisíc. Oba obžalovaní vinu popírají.

U soudu tentokrát vypovídalo několik zastupitelů Bitozevsi a současný starosta Jiří Žežulka. „V průběhu stavby jsme problémy neviděli, věřili jsme starostovi, udělal v obci řadu akcí bez problémů, měli jsme v něj důvěru, stavba rostla," řekl před soudem současný starosta obce na Žatecku Jiří Žežulka. „První problémy nastaly až když se měla schvalovat oprava střechy u objektu. Zastupitelstvo ji neschválilo, zdála se nám drahá, přesto byla střecha opravena. Až po provedení opravy nám byla předložena trochu nižší cena a dodatečně jsme schvalovali opravu," dodal. „Až poté jsme začali prověřovat, jak je možné, že se opravovalo a zaplatila se faktura, i když oprava střechy nebyla odsouhlasena. Až dodatečně. Zjistilo se, že dokumentace je ve špatném stavu, nesrozumitelná, několik věcí se nám nezdálo, proto jsme podali podnět na prošetření," dodal Žežulka.

Zastupitelé prý starostovi věřili

Kulturní dům v Bitozevsi. Právě u něj začaly problémy, které nakonec bývalého starostu přivedly až k policejnímu obvinění a chystanému jednání u soudu.Podobně vypovídalo i několik dalších zastupitelů Bitozevsi. Že starostovi věřili, ten průběžně informoval o akci za zhruba pět milionů, staral se o ni ale sám, podrobnější informace nikdo jiný neměl. Starosta se brání, že informace nikdo nepožadoval. Až po předání stavby se o podezřelou investiční akci začal zabývat také finanční výbor obce. „Z faktur jsme následně zjistili, že některé byly vystaveny duplicitně. Podle nás výsledná cena o 1,7 milionu převyšovala cenu vzešlou z výběrového řízení. Navíc výběrové řízení vyhrála firma Betet, za slíbené peníze měla tedy postavit kompletně celou stavbu a ne že další práce dělala obec," uvedl zastupitel Ivan Kolár.

Se závěry kontrolního výboru obce nesouhlasí spoluobviněný Jaroslav Solčanský z firmy Betet. „Sčítáte dohromady několik různých staveb, jablka s hruškami. Naopak jsme zhruba 260 tisíc ušetřili. Některé faktury obec neproplácela, některé, a vy jste je chybně započítali, jsou k úplně jiné stavební akci. Špatně jste je připočetli," brání se. V Bitozevsi totiž zároveň probíhala rekonstrukce starého sálu i výstavba nového. O to je případ složitější, obě stavby se prolínají.

Až pět let za mřížemi hrozí bývalému starostovi Bitozevsi Václavu Šístkovi, pokud ho soud uzná vinným z porušování povinností při správě cizího majetku. Žalobci tvrdí, že spoluobviněný zástupce firmy Betet Jaroslav Solčanský, kterému hrozí až osm let vězení, vystavil některé faktury na materiál a práci dvakrát a starosta je měl údajně proplatit. „Nerozumím tomu. Obec jsme o nic nepřipravili, naopak jsme se snažili peníze ušetřit a povedlo se nám to. Žádné duplicitní faktury proplaceny nebyly, nikdo mi nikdy neřekl, jaké by to měly být. Zdivo, které je vyfakturováno, na stavbě skutečně je, peníze nechybí, nejsou ztracené, byly propláceny podle smlouvy, podle toho, co bylo skutečně postaveno. K žádné škodě nedošlo, takže nerozumím, z čeho jsem obviněn," hájil se v úvodu soudního přelíčení Václav Šístek, který vedl Bitozeves desítky let.

Obžaloba: Něco se fakturovalo dvakrát

Podle žalobce ale Šístek postupoval špatně a netransparentně. Některý materiál měla podle obžaloby firma Betet fakturovat a žádat jeho proplacení dvakrát. Například se měla na dokladech dvakrát objevit podlahová krytina za 232 tisíc nebo cihly za 438 tisíc. Navíc fakturována měla být také práce, kterou ale prý udělali lidé z obce svépomocí. Firma Betet si tak, podle obžaloby neoprávněně, fakturovala 201 tisíc korun.

Vinu popírá také Jaroslav Solčanský ze společnosti Betet. „Vyhráli jsme výběrové řízení, provedli jsme poté výstavbu podle řádné smlouvy o dílo. Rozpočet byl daný pět milionů korun, ten jsme dodrželi, dokonce jsme ušetřili. Přiznávám, že ve smlouvách jsou některé věci uvedeny dvakrát, ale jedná se o administrativní chybu. Při psaní dodatků ke smlouvě nám tam některé věci zůstaly duplicitně, ale omylem. Určitě jsme ale nikdy nic dvakrát nefakturovali, na fakturách bylo vše v pořádku a vše jen jednou vyfakturováno i jednou zaplaceno," uvedl na svou obranu. Žalobce ale nesouhlasí, podle něj bývalý starosta Bitozevsi nevykonával své povinnosti řádně, na stavbu osobně dohlížel a musel si být údajně vědom, že se dějí nepravosti, že firma si nárokuje něco, na co nemá nárok.

Před soudem se také ukázalo, že v zastupitelstvu obce nepanoval úplně pořádek. Například jeden člen kontrolního výboru nedokázal ani říci, kdo je jeho předsedou, další zastupitelé si nevzpomínají, jak se o akci hlasovalo, přesto, že šlo o stavbu za několik milionů a pro Bitozeves výjimečnou. Nebo… Stavební dozor na akci, který hlídá kvalitu stavby pro obec, dělal při stavbě v Bitozevsi Jaroslav Solčanský z firmy Betet, která ale zároveň akci realizovala. Některé práce na jiných rekonstrukcích se v Bitozevsi měly dělat bez rozpočtu. Nejasné je také to, jak důkladně byla stavba kontrolována a předávána.

Soud bude pokračovat na začátku prosince výslechy dalších svědků, projednávány by měly být také znalecké posudky.