Dramatické chvíle zažívali mladí skauti v Lounech při pondělní soutěži Uzliáda 2012. Týkala se vázání základních uzlů, které musí každý skaut znát. Dovednost ani chuť se poměřit s kamarády účastníkům nechyběla, o pořadí někdy rozhodovaly vteřiny.

V sobotu 10. listopadu budou mít skauti velké oslavy také v Žatci - připomenou 90 let od vzniku Junáka v tomto městě.