Zdeněk Šesták se narodil 10. prosince 1925 v Cítolibech u Loun a je znám symfonickou, komorní a sborovou tvorbou. Je také velkým propagátorem díla autorů cítolibské skladatelské školy 18. století.

Během setkání návštěvníci vyslechli ze záznamu ukázky z díla Zdeňka Šestáka a jako překvapení vystoupila vynikající česká klarinetistka Anna Paulová. V roce 2004 mu město Louny udělilo čestné občanství.

Ladislav Bába