U skládky komunálního odpadu Vrbička na Podbořansku vyroste třídírna za několik desítek milionů korun. Díky ní se bude část odpadu dále zpracovávat a zmenší se tak množství materiálu, které bez dalšího užitku bude uloženo na skládce.

Na skládku se ukládá komunální odpad odvážený „popeláři” z celé řady měst a obcí okresu Louny, některé z nich jsou majitelé skládky.

Novou třídírnu odpadu postaví na skládce Vrbička společnost Šilhánek a syn z Kryr, která ji bude zároveň provozovat. Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci. Dalšími byly společnost Marius Pedersen a městys Nepomyšl, na jehož katastru a Vroutku skládka leží.

Skládka Vrbička funguje v prostoru bývalého kamenolomu od roku 1994. Její kapacita byla vyprojektována přibližně na 730 tisíc tun odpadu. Na skládku se ročně ukládají desítky tisíc tun odpadů a pomalu se tak zaplňuje. „Bez třídění bychom mohli skládku do tří až pěti let zavřít, takhle bude fungovat dalších 15 až 20 let,“ uvedl Martin Gutzer, předseda dozorčí rady Skládky Vrbička a tajemník Městského úřadu v Podbořanech.

Od roku 2008 se na skládce z plynů, které vznikají tlením odpadu, vyrábí elektrická energie.