Základní škola v Měcholupech na Žatecku získala jako první v Ústeckém kraji certifikát Světová škola. Světová škola je místem, kde globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života ve škole a žáci se zabývají světovým děním.

Žáci školy v Měcholupech se věnovali problému emisí. Nejdříve provedli dotazníkové šetření, v němž zjišťovali, jak lidé v obci topí. „Zjistili jsme, že 78 procent lidí topí ekologicky. Našim cílem bylo, aby to bylo sto procent,“ vysvětlila žákyně Eliška. Školní tým s výsledky šetření seznámil vedení obce a v rámci oslavy Dne Země děti připravily pro spolužáky prezentaci o škodlivosti jednotlivých materiálů a aktivity zaměřené na čistotu ovzduší. V obchodech a ve škole žáci také rozvěsili poučné plakátky a letáky.

Titul Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, je platný dva roky. Pak jej škola musí obhájit.

Ilustrační foto.
Stát nabízí malým obcím miliony na sportovní vybavení ve školách