Oblast Blatna na Podbořansku v nejjižnějším cípu Ústeckého kraje i okresu Louny je tak vzdálená a „odlehlá" od sídel svého kraje i okresu, že děti z této obce prakticky vždy nastupují do základních škol v jiných krajích: v Jesenici u Rakovníka, což je kraj Středočeský, nebo také v Žihli, což je kraj Plzeňský.

Aktuálně letos míří k zápisu do 1. třídy sedm dětí z mateřské školy v Blatně. Děti žijící v Blatně či sousedních Malměřicích chodí většinou do základních škol v Žihli nebo Jesenici, to už je zavedená praxe. V obou školách proběhl zápis prvňáčků tento týden.

A jak se připravují děti na školu už v MŠ v Blatně? Je to jednotřídní mateřská škola a pečuje o děti už od 2 let věku. Pro děti má vypracovaný projekt Příprava předškoláka, který realizuje v průběhu celého školního roku a děti v něm připravuje na vstup do ZŠ formou individuální nebo skupinové práce.

„V případě odkladu školní docházky je pak pro dítě buď vypracován ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou individuální vzdělávací plán, nebo se u tohoto dítěte speciálně zaměřujeme na oblasti, které potřebuje rozvíjet v rámci individuálních činností. K tomu využíváme i pomůcky, techniku a programy, které jsme pořídili z dotace ministerstva školství," uvedla ředitelka Mateřské školy Blatno Dagmar Schwambergerová.

Alena Dukátová