Střední škola a základní škola při Dětském domově v Žatci uspořádá dnes, ve čtvrtek 16. ledna, další den otevřených dveří a srdečně na něj zve všechny zájemce. Školní prostory budou otevřeny od 14 do 17 hodin.

Den otevřených dveří ve střední škole a v základní škole dětského domova v tomto školním roce už proběhl a to dokonce dvakrát během prosince.

„Zájemci o studium mohli získat více informací o vzdělávacích oborech naší školy. Zároveň měli možnost prohlédnout si jednotlivé třídy, kabinety a vyzkoušet si práci na interaktivní tabuli. Byli překvapeni z prostorné počítačové učebny. Uchazečům se líbila pěkně zařízená cvičná kuchyňka," popsala Marta Karasová, zástupkyně ředitelky DD, ZŠ a SŠ Žatec.

O studijní obory je zájem

Střední škola při dětském domově nabízí dvouleté studijní obory Provozní služby se získáním výučního listu a Praktická škola se získáním závěrečného vysvědčení. Dále nabízí jednoletý studijní obor Praktická škola se získáním závěrečného vysvědčení. „Velký zájem byl o nově otevřený dvouletý studijní obor Provozní služby se získáním výučního listu. V současné době už máme naplněnou třídu. Některé rodiče překvapilo, že nabízíme základní vzdělávání v základní škole hlavního vzdělávacího proudu, základní škole praktické a základní škole speciální. Také že děti mohou docházet do školní družiny, čímž se snažíme zajistit celodenní péči," uvedla zástupkyně.

Škola při DD Žatec má zpracované čtyři školní vzdělávací programy pro základní školu „Dokážu to", pro základní školu praktickou „Poradím si", pro základní školu speciální „Zvládnu to" a pro školní družinu „Hrajeme si spolu".

Další možnost získat podrobné informace o studiu mají zájemci právě dnes tento čtvrtek. Pro veřejnost bude otevřeno od 14 hodin. „Návštěva školy je ovšem možná i kdykoli jindy během roku avšak po předchozí telefonické domluvě," uzavřela M. Karasová.

(až)