Osm školáků z dvaceti dotázaných dětí v Žatci a v Lounech by se svým rodičům s některými věcmi nesvěřilo vůbec. Podle získaných anonymních odpovědí by nejvíce zatajovali intimnosti, lásku či vztahy. Před několika dny jsme provedli průzkum mezi 1 400 dětmi ve věku od šesti do patnácti let v celé České republice.

V lounském okrese jsme se ptali formou dotazníku dvaceti školáků z prvního i druhého stupně. Třicet pět procent dotázaných dětí odpovědělo, že před svými rodiči nemají žádná tajemství. Pouze jeden školák napsal, že by se nikdy rodičům nesvěřil, pokud by někomu ublížil nebo dokonce někoho jiného zabil.

 

V okrese Louny žije
70% dětí s oběma rodiči,
25% pouze s matkou
a 5% dětí žije jen s otcem.

 

Třicet procent školáků odpovědělo, že by se rodičům nesvěřilo s intimní věcí, s láskou či vztahy. Problémy s pitím alkoholu, kouření či užívání drog by nepřiznalo deset procent dětí, avšak odpovědi jsou hypotetické, což neznamená, že by tyto problémy skutečně měly. Dvacet procent dětí neví nebo nechtělo odpovědět. Většina dětí, 70% odpověděla, že žije s oběma rodiči. Dalších 25 procent školáků vychovává matka. Pět procent školáků vychovává pouze otec. Ani jeden ze školáků, dotázaných v okrese Louny, nevyrůstá s prarodiči.