Školáci peníze neutrácejí, většina z nich si spoří. Před několika dny jsme provedli průzkum mezi 1 400 dětmi ve věku od 6 do 15ti let v celé České republice. V lounském okrese jsme se ptali formou dotazníku dvaceti školáků z prvního i druhého stupně. Třicet procent dětí uvedlo, že dostává kapesné ve výši 200 až 500 korun. Naopak 25 procent školáků nedostává kapesné vůbec žádné. Dvacet procent dětí má kapesné do 50 korun, 10 procent dětí mezi 50 až 100 korunami, jedno dítě uvedlo, že má kapesné vyšší než 1 tisíc korun, 500 až 1 tisíc a 100 až dvě stě korun.

Podle průzkumu si školáci nejvíce šetří. Více než polovina, tedy 55 procent, odpověděla, že si peníze spoří. Dvacet procent dětí odpovědělo, že si nejčastěji kupuje nějaké oblečení. Peníze utrácejí také za jiné drobnosti, jídlo, dárky pro blízké a kino, koncerty a podobně.

Nikdo z dotázaných neuvedl, že by si kupoval drogy či alkohol. Šedesát pět procent dětí by chtělo kapesné vyšší. Většinou jde o školáky, kteří nedostávají kapesné vůbec žádné či nízké. Třicet procent dotázaných školáků je se svým kapesným spokojeno a pouze 10 procent dětí kapesné nepotřebuje a ani nechce.