Velkým nebezpečím jsou podle školáků také negativní důsledky civilizace, například globální oteplování, ničení přírody, zamořování země odpadky a také samo lidstvo. To si myslí dalších dvacet procent školáků. Před několika dny jsme provedli průzkum mezi 1 400 dětmi ve věku od šesti do patnácti let v celé ČR. V lounském okrese jsme se ptali formou dotazníku dvaceti školáků z prvního i druhého stupně.

Nemalá část dotázaných dětí si také myslí, že nebezpeční jsou Romové. Patnáct procent školáků dokonce uvedlo, že by měli zmizet ze světa. Deset procent dětí odpovědělo, že největším nebezpečím jsou některá zvířata, například jedovatí pavouci a tygři. Několik školáků vyplnilo, že nebezpečí se skrývá v terorismu, drogách, alkoholu a cigaretách. Objevila se i odpověď závist.

Ze světa by měla také zmizet hloupost, to si myslí 15 procent dotázaných školáků. Následují války a zbraně, drogy, alkohol, odpadky a nemoci. V dotazníku jsme objevili i úsměvnou odpověď – jedna školačka napsala, že zmizet by měla čočka, kterou nemá ráda.