Mateřská školka Alergo v Žatci připravila tématická setkání s rodiči. Cílem projektu podpořeného z peněz Evropské unie je usnadnit vstup dětí do školy. „Připravujeme šest setkání s rodiči v tomto školním roce, šest v tom dalším. Jsou na různá témata. Nyní jsme měli dopravu, další bude na téma rozvíjení čtenářských dovedností, jedno z témat bude třeba logopedie. Pokud by měli rodiče sami nějaký návrh, jaké téma by je zajímalo, uvítáme to,“ sdělila Šárka Jílková, ředitelka školky.

Při prvním setkání s názvem Na silnici bezpečně rodiče debatovali s ředitelem městské policie a lektorem dopravní výchovy, děti se mohly projet na kole nebo odrážedle po zahradě školky přeměněné na dopravní hřiště.

Školka na projekt zkvalitnění předškolního vzdělávání získala dotaci 569 tisíc korun, za peníze nakoupí také různé pomůcky. 

ZŠ Prokopa Holého Louny, třída 1. A
Naši prvňáci ze ZŠ Prokopa Holého Louny