Celkem devět stromů bylo v závěru letošní zimy pokáceno v zahradě MŠ U Jezu v Žatci. „Šlo o topoly kanadské, javory mléče, jedli bělokorou, břízu bělokorou. Dřeviny byly nevyhovující například kvůli zatékání vody do kmene, napadení patogenními organismy, kořenům vystupujícím nad terén a ničícím oplocení," upřesnila Yveta Šťastná z Městského úřadu Žatec.

Kácení proběhlo v souladu s povolením městského úřadu, provedli ho pracovníci technických služeb.

Rozlehlá školní zahrada se v minulosti příliš nevyužívala po celé své ploše a často i zarůstala vegetací. „V posledních deseti letech se prováděla jen udržovací úprava dřevin. Nyní už bylo nutné stromy razantně prořezat, suché či nevyhovující pokácet, eliminovat rozrostlé náletové dřeviny," uvedla Yveta Šťastná.

V budoucnu má být školní zahrada využívána více a po celé ploše. Školky byly původně dvě U Mašinky a U Jezu a měly společnou zahradu. Nedávno byly sloučeny do jednoho společného právního subjektu s jednou ředitelkou, takže se i úpravy a využívání zahrady lépe organizují.

„Chceme využívat celý areál školní zahrady, samozřejmě chceme, aby byl pro děti bezpečný. Kromě stromů byly nyní odstraněny také staré lavičky za hranicí životnosti a bývalé betonové pískoviště. Vylepšování školní zahrady bude ještě dál pokračovat, doplníme například ještě nějaké další herní prvky," uvedla ředitelka MŠ U Jezu Dana Pechová. Areál předškolní výchovy v Podměstí navštěvuje zhruba dvě stě dětí.