Do mateřských škol v Lounech, zřízených městem, nastoupí po letních prázdninách 187 nových dětí. Další pak do Soukromé mateřské školy Mateřinka v Holárkových sadech. Kapacita zařízení na tento počet stačí. Alespoň podle mínění tamní radnice.

Rada města v minulých dnech zamítla žádost Mateřské školky Kpt. O. Jaroše o výjimku z počtu předškoláků. „Kapacita školek ve městě je dostačující. Ve školce v ulici Přemyslovců ještě dokonce dvě nebo tři místa zbývají neobsazená," uvedl Radovan Šabata, starosta Loun.

Podle jeho názoru nemusejí mít rodiče obavy, že by svou ratolest do některé ze školek neumístili. „Není převis dětí, které potřebují jít do školky. Jen těch mladších než tři roky, které se rodiče snaží přihlásit. Ty jsou na to ale ještě malé," vysvětluje starosta. Problém je občas také s primární výchovou. „Setkáváme se s tím, že přicházejí předškoláci, kteří nemají naprosto žádné sociální návyky. Doslova všechno se tak musejí naučit," krčí rameny místostarostka Edita Hořejší.

V těchto případech může nabídnout pomoc přípravná třída pro předškoláky, která funguje na základní škole v ulici Školní. Současná kapacita všech mateřských škol v Lounech je 757 dětí.