Nákupy dezinfekčních stojanů, roušek, teploměrů. Školy v Žatci se na zahájení výuky po prázdninách připravují netradičně. A řeší, jak sladit výuku žáků, aby se jednotlivé kolektivy potkávaly co možná nejméně. Ministerstvo školství vydalo manuál k fungování škol při epidemii. „Některá doporučení se splnit dají, některá těžko, jiná vůbec,“ shodují se ředitelé škol. Každá má jiné podmínky, je zřejmé, že ne na všech školách bude vše fungovat úplně stejně.

V jedné z největších škol v okrese Louny, v ZŠ Komenského alej v Žatci, „opráší“ některé věci, jež se zavedly na jaře, kdy epidemie onemocnění covid-19 poprvé udeřila a uzavřela školy. Ty fungovaly na konci předešlého školního roku v omezeném režimu. Učitelé v ZŠ Komenského alej budou opět nosit obličejové štíty, škola teď ve větší míře nakupuje dezinfekční prostředky a roušky pro děti, které si je zapomenou přinést.

„Musíme také vyřešit některé provozní věci, aby se jednotlivé dětské kolektivy ve škole co nejméně promíchávaly. Kromě vlastní výuky je to také chod naší jídelny,“ sdělil ředitel ZŠ Komenského alej Zdeněk Srp, kam má 1. září namířeno přes sedm set dětí.

Do jídelny školy chodí také žáci ze sousedního gymnázia. Řeší se, aby se při obědech děti z obou škol potkávaly co možná nejméně. K promíchávání žákovských kolektivů také běžně dochází i při tělesné výchově, kdy spolu cvičí dívky nebo chlapci z více tříd jednoho ročníku. I to musí do začátku školního roku ve škole vyřešit. „K dalším opatřením patří odložení školních výletů, exkurzí, škol v přírodě. Budeme na ně jezdit zase až na jaře, tedy pokud to bude možné,“ dodal Srp. 

Na nadcházející netradiční rok se připravují také žatecké střední školy. „Nakoupili jsme bezdotykové stojany na dezinfekci, které budou u vchodů do škol. Dozorující učitelé u nich budou měřit teplotu příchozím žákům, teploměry jsme už nakoupili. Nakoupili jsme také roušky a další jsme objednali,“ vypočetla ředitelka Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD v Žatci Stanislava Sajdlová.

Žák, pokud si roušku zapomene, ji ve škole dostane. „Budeme muset nějak zahrnout do hodnocení chování žáka a případně kázeňsky trestat, pokud by si roušky zapomínal příliš často. Aby tomu žáci věnovali náležitou pozornost, aby se nespoléhali na to, že roušku ve škole pokaždé dostanou,“ dodala. Podle současných nařízení budou muset žáci škol nosit roušky na chodbách, během výuky je mohou odložit.

I když se zmíněná žatecká střední škola s celkovým počtem 160 žáků řadí mezi ty menší, i ona musí vyřešit využívání prostor, aby se kolektivy co nejméně promíchávaly. „Z tohoto důvodu budeme více využívat i naší druhou budovu, kterou jsme dosud měli hlavně na výuku odborných předmětů. Musíme do učeben nakoupit potřebnou techniku a lavice,“ vysvětlila ředitelka.

Na Obchodní akademii a Střední odborné škole zemědělské a ekologické v Žatci se zvýší počet míst s dezinfekcí, zvýšená hygienická opatření začnou platit také ve školní jídelně. „Žáci budou na jednotlivé předměty zůstávat ve svých třídách, nebudou se v nich střídat jako dřív,“ přiblížil další opatření ředitel školy Jiří Karas.