Jen pár dní chybí do začátku letních prázdnin. Někde ale školní areály neosiří ani s odchodem dětí, vystřídají je dělníci. V plánu jsou totiž menší opravy i větší rekonstrukce.

Ta největší začala v Postoloprtech. Tamní školáci díky tomu mají prázdniny o týden delší. Pro vysvědčení si jdou už v pátek 21. června, na závěr měsíce ředitelka školy Kateřina Pfertnerová vyhlásila volno. „Zatím se pracovalo hlavně venku. Příští týden se ale ve škole začne řezat schodiště, to už za provozu dělat nejde,“ vysvětlila ředitelka.

Budovy školy budou kompletně bezbariérové, zmodernizují se některé učebny. Obnovuje se skleník, upravuje prostranství před školou. Městu se podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Náklady jsou 23 milionů korun, dotace by měla činit 18 a půl milionu. Práce začaly v květnu a skončí letos na podzim,“ přiblížil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

V rámci modernizace učebních prostor druhého stupně se žáci a učitelé dočkají lepších podmínek při výuce některých předmětů. Vznikne přírodovědná laboratoř s demonstračním učitelským pracovištěm a laboratorními žákovskými soupravami, mikroskopy a měřicími soupravami. Přírodovědná učebna se vybaví novými pomůckami, počítačová dostane nové počítače. Pořídí se také nová digestoř, která bude sloužit při pokusech v hodinách chemie.

„Škola bude mít také moderní jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, stolním vizualizérem a výukovými počítači se sluchátky,“ popsala Pfertnerová. K pracovní výchově opět začne sloužit skleník.

Prochází obnovou, část bude opět vytápěná. „Plánujeme, že tam budeme v rámci výuky pěstovat rostliny, o nichž se žáci učí v botanice v rámci přírodopisu. Dále počítáme s využitím rostlinného materiálu v laboratoři. Budeme v něm pěstovat květiny do interiéru školy i pro venkovní prostory, sadbu zeleniny a také malé stromky, kterými bychom pak chtěli zvelebit prostranství u školy,“ vysvětlila ředitelka.

Základní školu v Postoloprtech navštěvuje zhruba 450 dětí z města a okolních vesnic. V Postoloprtech je jediná. První stupeň sídlí v budově v Komenského ulici, druhý pak nedaleko v budovách v lokalitě Draguš.

Během prázdnin se bude pracovat také v Základní škole v Lubenci na Podbořansku. „Ve škole zrekonstruujeme splaškovou a dešťovou kanalizaci. Pak se položí na komunikace v areálu školy nová dlažba. Současně se provedou úpravy na už nepoužívané jímce, aby se mohla využívat jako rezervoár vody na závlahu sportovního areálu,“ přiblížil starosta Jiří Chaloupecký.

Během léta se mají v lubenecké škole také modernizovat dvě učebny. V nedaleké mateřské škole se opraví spojovací chodba mezi pavilony a na podzim chce obec zahájit přestavbu bývalého služebního bytu na další pavilon školky.

Pracovat se má také v areálu základní a mateřské školy Kpt. Jaroše v Lounech. V plánu je rekonstrukce venkovní kanalizace a vodovodu. Práce jsou rozdělené do tří etap. Probíhat mají letos, příští rok a v roce 2021 během letních prázdnin, kdy bude základní i mateřská škola mimo provoz. Letos je v plánu úvodní etapa, která počítá s rekonstrukcí splaškové kanalizace v délce zhruba sedmdesáti metrů.