Přes 25 tisíc korun dostala Základní škola Školní v Lounech. „Peníze půjdou převážně na financování mezd pedagogických pracovníků, kteří kroužky vedou,“ řekla Věra Benešová, ředitelka. Částku přesahující 70 tisíc dostala i Základní škola Prokopa Holého Louny. „Peníze budou použity na mimoškolní činnost žáků. Naše škola vede celkem čtyřicet kroužků, například železničních modelářů, keramiky, počítačový, ale i cvičení jako aerobik, stolní tenis a mnoho dalších,“ doplnil Milan Čermák, ředitel školy.

Kromě těchto zmiňovaných dostaly prostředky i další lounské školy a také dva zájmové spolky. Klub E.F. Louny, který nabízí několik zájmových oborů – tvorbu keramiky, výtvarnictví, dramatický obor, rybaření , druhým je a akvaristický kroužek Akva.