Na 45 až 50 milionů korun se odhadují investice, které jsou třeba do budov školských zařízení zřizovaných městem Žatec. Největší finanční částku, 12 až 14 milionů korun, by potřebovala zvláštní škola, kde je třeba vyřešit statické zajištění budovy.

Miliony korun si také vyžádá zateplení objektů základní školy Jižní. Na obě tyto investice chce radnice sehnat dotace. Peníze ale potřebují prakticky všechny školy a školky. „Problémy se budou řešit postupně,“ uvedl místostarosta Aleš Kassal.

Radní v minulých dnech uvolnili 54 tisíc korun pro mateřskou školku v ulici Otakara Březiny na instalaci zpětné klapky kanalizace, která má zabránit jejímu vracení se při deštích. Mateřská školka ve Studentské ulici dostane 76 tisíc korun na sanační práce na krovu střechy a základní škola v Komenského aleji 114 tisíc na bezbariérovou úpravu sociálního zařízení ve druhém patře.