Nový systém přijímacího řízení na střední školy je svobodnější pro děti, kterým dává šanci, aby si podaly přihlášku na více škol najednou, ale zároveň přináší složitější práci pro vedení jednotlivých středních škol.

Řada škol musí během jara vyhlašovat další kola přijímacích zkoušek, protože po prvním kole mnozí zájemci sice úspěšně složí přijímačky, ale pak neprojeví skutečný zájem nastoupit, protože si vyberou jinou školu, kde byli rovněž úspěšní.

V některých třídách budoucích prvních ročníků tak zbývají volná místa a ředitelé se je snaží obsadit. Školy navíc dlouho nemají jistotu, zda se jim to vůbec povede. „Například na obor agropodnikání, kde máme 60 volných míst, se nám přihlásili 54 uchazeči. Všichni úspěšně složili přijímací zkoušky a splnili kritéria k nástupu. Nakonec však pouze 34 z nich odevzdalo zápisový lístek, čímž potvrdili, že skutečně v září nastoupí ke studiu. V budoucím ročníku tak zbývá stále 26 volných míst, a proto tedy vyhlašujeme druhé kolo přijímacích zkoušek,“ uvedla ve čtvrtek na dotaz Deníku Eva Klímová, ředitelka Střední zemědělské a ekologické školy Žatec.

Podobná situace je i v případě druhého studijního oboru, jejž škola od září chystá otevřít. Je to obor Ekologie a ochrana krajiny. V něm škola nabízí třicet volných míst. Nápor zájemců byl velký, přihlásilo se 51 dětí. Po přijímacích zkouškách z nich třicet škola vybrala a nabídla jim možnost studia. „Nástup však potvrdilo jen 14 uchazečů a ve třídě tedy i nadále zbývá šestnáct neobsazených míst,“ upřesnila Eva Klímová.

Přihlášky do 18. května!

Druhé školo přijímacích zkoušek vyhlásila SZEŠ na týden od 11. do 18. května. Nejpozději poslední zmiňovaný den musí zájemci o studium, respektive jejich rodiče, doručit do školy přihlášku.

Na Střední zemědělské a ekologické škole v Žatci nyní studuje 216 studentů, o jejichž vzdělání se stará přibližně dvacítka učitelů.

Nový systém přijímacích zkoušek platí letos poprvé. „Škola musí do tří dnů po zkouškách informovat uchazeče, zda byl přijat či nikoli. Rodiče pak musí v případě přijetí do pěti pracovních dnů doručit do školy zápisový lístek, pokud chtějí své dítě na danou školu umístit. Jinak může ředitel obsadit místo jiným zájemcem,“ uvádějí pokyny ministerstva školství.