Infocentrum ve Slaném začalo na jaře shromažďovat slánky. Unikátní sbírka se rychle rozrůstá.

Výzvu nosit slánky jakýchkoli tvarů, barev a z rozmanitých materiálů si vzali k srdci nejen slánští rodáci. Spousta dalších jich totiž přišla z různých koutů ČR a dlouho se nerozmýšleli ani lidé, kteří je zakoupili v dalekých exotických krajích a infocentru slánské radnice je také darovali.

V pondělí 8. srpna přinesl Eduard Dolejší ze Žerotína na Lounsku slánku, která získala jubilejní pořadové číslo 500. Odnesl si za ní velkou Cestovní knihu, kterou do infocentra věnovala Alena Přibíková z Řevničova, dárkyně slánky s pořadovým číslem 435.

Sbírka je časově neomezená. Každá slánka dostává svoje pořadové číslo a dárce pokaždé obdrží pamětní list.