První nájemníci se budou moci začít stěhovat do nového bytového domu ve Slavětíně.

Bytové jednotky byly zkolaudovány, vedení městyse vybere 14 žadatelů.

„Již během výstavby jsme vyzvali občany, jejich přímé příbuzné a také občany obcí, které jsou členy Mikroregionu Perucko k podání žádostí o zařazení do výběrového řízení. V pátek 11. dubna proběhne výběrové řízení, ve kterém zástupci městyse a odborníků na bytové otázky vyberou z 22 podaných žádostí 14 žadatelů o pronájem nových bytů,“ informoval starosta městyse Jaroslav Jandl.

Žadatelé musí splnit několik podmínek. „Do nových bytů budou přijati žadatelé, kteří splňují jak podmínky, které vycházejí ze smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení, tak také podmínky, které jsme si určili. Na základě vynaložených prostředků jsme si vědomi, že musíme tyto finanční prostředky účelně a co nejlépe zhodnotit. Velkou šanci na získaní bydlení mají žadatelé, kteří jsou v současné době aktivně zaměstnáni, občané v důchodovém věku nebo maminek na mateřské dovolené,“ vysvětlil J. Jandl.

Výhody pro ty, kteří si je zaslouží

Smlouvy na bydlení budou uzavřeny na dobu určitou, na dva roky. Žadatelé, kteří neprojdou v prvním kole výběru, budou zařazeni do pořadníku, jako náhradníci. „Nebudeme akceptovat žádosti, které se neslučují s danými podmínkami. Budeme i nadále razit cestu těm, kteří si svým chováním, pracovním zapojením „zaslouží“ od naší společnosti nějaké výhody. Ti kteří nepracují a nikdy nepracovali to určitě nebudou,“ upozornil starosta.

Většina bytů je malometrážní. „Byty jsou z 80% velikostně zařazeny mezi byty do 60 m2 obytné podlahové výměry. Byly vystavěny za pomocí dotačního programu Státního fondu rozvoje bydlení, který na výstavbu uvolnil 7,150 milionů korun. Další prostředky v částce kolem pěti milionů korun vynaložil ze svého rozpočtu městys Slavětín,“ dodal J. Jandl.