Městys Slavětín získal z Programu obnovy venkova, který je určen malým obcím do 500 obyvatel, dotaci ve výši 36 milionů korun na výstavbu nové kanalizace a čističky odpadních vod.

„Žádost o dotaci ve výši 40 milionů korun jsme podali na podzim roku 2007. Na konci měsíce března jsme dostali informace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, že jsme s naší žádostí uspěli a byla nám přidělena dotace ve výši kolem 36 milionů korun, což znamená 90% požadované dotace. Zbylou část ve výši čtyř milionů korun budeme muset investovat z vlastních zdrojů,“ informoval starosta městyse Jaroslav Jandl.

Projektová dokumentace byla připravována vedením městyse již od roku 2004. „Ukázalo se, že štěstí přeje připraveným a že vynaložené prostředky nebyly vyhozeny oknem. Jen čtyřem obcím v Ústeckém kraji se povedlo uspět v prvém kole dotačního programu, jsme jedni z prvních, kteří budou čerpat tak potřebné finanční prostředky z EU,“ upozornil J. Jandl.

Městys výstavbou završí několikaletou výstavbu nových inženýrských sítí a bude jednou z mála obcí v regionu, která bude mít všechny inženýrské sítě – vodovod, plynovod, kanalizaci, elektrické vedení sítí nízkého napětí pod povrchem země.