Ke změně způsobu placení za odvoz komunálního odpadu přikročila od letošního roku obec Slavětín. Rozhodnutí přijalo v závěru roku 2008 její zastupitelstvo.

„Naši lidé si nově mohou vybrat z několika možností, jak za odpad platit. Výběr mají pestrý, ceny se liší podle velikosti odpadové nádoby a četnosti vyvážení, každý si může najít svou ideální variantu. Zároveň obec přestává dotovat odvoz popelnic, peníze z rozpočtu chce věnovat na jiné projekty ve Slavětíně,“ uvedl pro Deník Jaroslav Jandl, starosta Slavětína.

Obec podle něj ceny a nabídky konzultovala s firmou Likor CZ, která odvoz odpadů zajišťuje. Nově byla zavedena možnost vývozu popelnic jednou týdně, po které někteří občané volali. Také byla lidem nabídnuta možnost nově používat menší odpadové nádoby – šedesátilitrové popelnice. „Ty se hodí například v domácnostech důchodců nebo osaměle žijících lidí,“ sdělil starosta.

Pro chalupáře či chataře, kteří v obci trvale nebydlí a nechtějí platit za popelnice s tvrzením, že je za dva týdny ani nezaplní, byla zavedena povinnost koupit si alespoň pět odpadových pytlů za 140 korun na rok.

Za vývoz větších popelnic o objemu 110 litrů jednou týdně lidé ve Slavětíně zaplatí 2 042 korun, pokud chtějí odvoz jen jednou za dva týdny, bude je to stát 1259 korun.

Popelnici je možné si pronajmout

U menších popelnic o objemu 60 litrů při odvozu jednou týdně činí platba 1 395 korun a při odvozu jednou za dva týdny 936 korun. Pokud člověk nemá vlastní nádobu na odpad, může si ji pronajmout od firmy Likor a v takovém případě je cena za odvoz zhruba o stokorunu vyšší.

„Městys Slavětín umožňuje občanům také třídit komunální odpad, což je prospěšné pro životní prostředí. PET lahve, sklo i papír lze házet do kontejnerů, které jsou umístěny v blízkosti radnice. Tím lze ušetřit podstatné místo v domácích popelnicích, svůj vývoz snižovat a v konečném důsledku ušetřit za poplatky,“ dodal starosta Slavětína. Delší periody v odvozu komunálního odpadu, než uvedené dva týdny, nejsou podle něj možné kvůli hygienickým předpisům.