Městys Slavětín na Lounsku bude letos hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Ten počítá s příjmy a výdaji ve výši 9,3 milionu korun. Z toho 3,9 milionu korun je počítáno na investice.

Plánují se rekonstrukce několika ulic - Aloise Jiráska, V Edenu, V Ořechách, víceúčelového hřiště, oprava bytového fondu nebo dokončení úpravy veřejného prostranství ve Svatojánském náměstí.