V současné době probíhá rekonstrukce interiérů a zateplení fasády na mateřské škole ve Slavětíně na Lounsku.

V návaznosti na získané dotace z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje ve výši zhruba jednoho milion korun, kterou městys obdržel na počátku léta, se započalo s rozsáhlými pracemi na zkrášlení mateřinky. Probíhá rekonstrukce celé střechy a vestavba herny pro děti v podkroví školy. Městys vydá ze svého rozpočtu více než půl milionu korun.

Práce by měly být dokončeny do konce letních prázdnin. Koupený nový nábytek do herny byl darem od Bohumila Vaněčka, který se snaží již několik let pomáhat v rámci svých možnosti při financování potřeb organizací a spolků působících v obci. „Bez dotace a daru pana Vanečka bychom nebyli jako městys schopni tuto investiční akci, která je velice důležitá pro rozvoj obce a její občanskou vybavenost, vůbec kvůli financím realizovat,“ poděkoval starosta Slavětína Jaroslav Jandl.