„Velice nás to mrzí. Rozhodli jsme se proto pro vás, zejména pak děti, připravit naučný seriál, ve kterém probereme témata připravovaná na tradiční naučnou stezku v rámci Slavnosti stepí,“ oznámila Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří. Seriál připravila na sociální síti facebook. „Součástí jednotlivých příspěvků budou úkoly, které si můžete vyzkoušet a o výsledky se s námi podělit prostřednictvím komentářů pod příspěvky.

Seriál odstartoval v sobotu 9. května. První díl je věnován včelaření a jeho významu pro krajinu Českého středohoří,“ oznámila správa. Na přípravách letošních Slavností pastvin, které jsou naplánovány na 5. září, pořadatelé stále pracují.