Fotovoltaická elektrárna u Zbrašína na Lounsku měla být jednou z největší elektráren v České republice.

V létě loňského roku měla být spuštěna, výsledek je ale opačný. Osmihektarové pole je stále bez fotovoltaických panelů.

„Firma, která sluneční elektrárnu staví, měla problémy s financemi, pak přišla zima, což také dostavbu zdrželo. Zhruba od poloviny března výstavba znovu pokračuje. Jakmile budou vyměněny konstrukce, které budou lépe vyhovovat, začnou se připojovat fotovoltaické panely,“ uvedl místostarosta Zbrašína František Passauer.

Areál elektrárny s výkonem 4,5 MW se rozkládá na jižním svahu mezi Zbrašínem a Senkovem na pozemku o rozloze osmi hektarů. Staví ji firma PT Energetická z Prahy.

U Zbrašína je přitom naplánovaná další, menší sluneční elektrárna o celkovém výkonu téměř 2 MW. Zda se začne s výstavbou letos nebo v příštím roce, není zatím jasné. Boom výstavby slunečních elektráren nastal v posledních dvou letech. Jenom v okrese Louny je v současné době do distribuční sítě společnosti ČEZ napojeno 56 fotovoltaických elektráren, převážná většina je připojena do sítě nízkého napětí.

Další sluneční, ale i větrné elektrárny, které nemají platné stanovisko pro napojení do sítě, mají smůlu. Společnost ČEZ Distribuce odmítá připojovat. Jde o to, že výkyvy v dodávkách ohrožují stabilitu celé soustavy. Narušují totiž rovnováhu mezi aktuální výrobou a spotřebou elektřiny.

Další elektrárny by mohly destabilizovat síť

„Po provedených analýzách a propočtech společnost ČEZ Distribuce vyhověla výzvě ČEPS (České energetické přenosové soustavy). Tato výzva se týkala zastavení udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových výroben – fotovoltaických a větrných elektráren, neboť by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost elektrizační soustavy. To platí do odvolání pro všechny výkony, tedy i pro malé fotovoltaické zdroje, jejichž výkon z celkového objemu žádostí rozhodně není zanedbatelný,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy Soňa Holingerová.

Odmítavý postoj se ovšem netýká plánové výstavby elektrárny s 26 tisíci panely v zóně Triangle u Žatce.

„Ústecký kraj má platné stanovisko na připojení fotovoltaické elektrárny o výkonu 6 MW,“ dodala S. Holingerová.