„V rámci této investiční akce budou zrekonstruovány poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přibližně 150 obyvatel," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Současná jednotná kanalizace neznámého stáří ve Smetanově ulici je z betonu. Zajišťuje odvádění odpadních vod z přilehlých objektů a budov z ulic 9. května, U Nemocnice, Rybalkovy a Majerovy. „Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Materiál potrubí je zvětralý, zkorodovaný a nevyhovujícím stavu jsou i kanalizační šachty," sdělil Deníku Jiří Hladík, mluvčí SVS.

V těsné blízkosti s kanalizací ve Vojanově ulici je vedený litinový vodovodní řad z roku 1938. Ten bude vyměněn zároveň s kanalizací z důvodu nedostatečné kapacity a těsného souběhu s rekonstruovanou kanalizací. „Vodovod ve Smetanově ulici prošel rekonstrukcí již v roce 2006 a nyní jeho rekonstrukce v plánu není," dodal mluvčí SVS.