K novému roku přibudou v seznamu výkonů hrazených ze zdravotního pojištění nástroje pro úhradu mobilních hospiců. Ty dosud byly závislé na veřejných sbírkách, darech a dotacích. „Vnímám to jako velký posun,“ říká ředitelka litoměřického hospice Sv. Štěpána Monika Marková. Podle ní není spravedlivé, aby pacienti, kteří si celý život platili zdravotní pojištění, měli péči při umírání hrazenou jen ve zdravotnickém zařízení. Lůžkový hospic je i v Mostě, mobilní paliativní služby ale nenabízí.

„I nemocní s velmi závažnými symptomy mohou být doma. Pokud si to přejí a pokud je při komplikacích připraven někdo z týmu mobilního hospice do rodiny vyrazit,“ dodává Marková.

Legislativní změna je dovršením pilotního programu, který ve spolupráci s VZP a ministerstvem zdravotnictví běžel poslední tři roky. „Projekt bude pokračovat do konce roku, některé mobilní hospice mají s VZP uzavřenou smlouvu dokonce ještě i na celý rok 2018,“ poznamenává mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Do pilotního projektu s VZP se hospic Sv. Štěpána zapojil letos v květnu. Mobilní oddělení má přitom už od roku 2014. V jeho týmu je několik sestřiček, ošetřovatelů, sociální pracovník a lékařpaliatr. Doprovázejí pacienty u nich doma a pomáhají jim od bolesti nebo dušnosti a jiných příznaků těžkých nevyléčitelných onemocnění. „Pojišťovny teď snad budou proplácet něco, co jsme s vlastními finančními prostředky už dělali,“ těší Markovou.

V rodinném kruhu

Podle ní VZP projekt vyhodnotila jako úspěšný, protože nemocní, kteří byli pro komplikace na poslední dva až tři dny svého života převáženi většinou na akutní nebo i superakutní lůžka do nemocnic, dokáží s podporou mobilního hospice dožít doma. „U nás se to podařilo u 80 % přijatých pacientů. A o kvalitě života, o kterou nám jde především, není v domácím prostředí pochyb,“ tvrdí Marková.

Návštěvu lékaře se specializací v paliativní medicíně klientům s onkologickým onemocněním nabízí i mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí. „Po letech jednání, kdy mobilní paliativní služby nebyly v sazebníku pojišťoven, je to obrovský průlom,“ vítá úpravu doktorka Jana Dušánková z mobilního hospice v Ústí.