Do Postoloprt se po mnoha letech vrátí pískovcová socha Dělníka. Tu v roce 1986 pro Elektrárnu Počerady vytvořil sochař Miroslav Josef Černý pro nově stavěnou ubytovnu elektrárenských dělníků ve městě.

Socha dělníka od autora Miroslava Josefa Černého, která si získala přezdívku ŽebrákSocha v tehdejší době příliš vlídně přijata nebyla a ujalo se pro ni označení „Žebrák". A to kvůli nastavené dlani - příliš neodpovídala oficiálním představám o socialistickém dělníkovi. Proto se socha brzy stěhovala pryč.

Starosta: socha k nám patří

Objevila se na dvoře počeradské elektrárny, v současné době je originál umístěn v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. „Dohodli jsme se, že se socha do Postoloprt vrátí, patří sem. Socha byla vyrobena pro naše město, a tudíž k nám patří. Od galerie si ji dlouhodobě vypůjčíme," sdělil Zdeněk Pištora, starosta města.

Socha se opět vrátí na původní místo - před ubytovnu Meta. Tu město nedávno koupilo od společnosti ČEZ. „Budou se dělat úpravy prostoru, vytvoří se například nový podstavec pro sochu," vysvětlil starosta.

Miroslav Josef Černý byl český akademický malíř, grafik a sochař. Od poloviny šedesátých let 20. století se věnoval plastice, jeho díla jsou součástí soukromých i galerijních sbírek. Zemřel v roce 2007 v Lysé nad Labem.