Socha sv. Jana Nepomuckého v Milčevsi z roku 1753 prochází obnovou. Poškozené fragmenty si v minulých dnech odvezl do ateliéru restaurátor Radomil Šolc.

Po dohodě s městem Žatec, která je vlastníkem památky a pod kterou Milčeves spadá, se práce rozdělí do dvou etap. První má proběhnout letos, druhá v příštím roce.