Město Žatec stáhlo žalobu na sochaře Jiřího Švece, po němž původně chtělo nahradit škodu přes 900 tisíc korun za svěřenou sochu Jana Nepomuckého, kterou neznámý pachatel odcizil z jeho ateliéru.

Socha se o pár let později našla v Rakousku a nyní se jedná o jejím návratu zpět do Žatce. O stažení žaloby rozhodlo zastupitelstvo města ve čtvrtek 6. března večer na návrh právníka městského úřadu Jana Křivánka. „Socha se nyní našla a je pravděpodobné, že se městu vrátí. Navíc město bylo velmi dlouho nečinné ve věci vyzvednutí opravené sochy z pražského ateliéru, přestože sochař radnici opakovaně písemně vyzýval, že je zakázka hotova a ať si město sochu odveze,“ uvedl Jan Křivánek.

Otálení města trvalo dvanáct let a nepřímo pak přispělo k pozdějšímu odcizení sochy. „S přihlédnutím k těmto faktům je velmi pravděpodobné, že soudní spor by město prohrálo,“ uvedl právník. Zastupitelé uznali tyto argumenty a dvaceti hlasy, všemi přítomnými členy, schválili stažení žaloby. Hodnota sochy činí 903 tisíc korun, o tuto částku město žalovalo sochaře.

Pohnutý osud sochy

Socha Jana Nepomuckého pochází z 18. století, původně stála u kapucínského kláštera. V 50. letech v době budování socialismu byla sejmuta, pohozena na dvůr a po letech nezájmu zchátrala. Byla poškozena i při pádu z nákladního vozu. V roce 1992 po změně politického režimu město rozhodlo o opravě sochy a památku svěřilo k restauraci pražskému sochaři Jiřímu Švecovi.

Ten byl s obnovou hotov během jednoho roku. Město mu zaplatilo za opravu, ale sochu si pak dvanáct let nevyzvedlo. Ležela v pražském ateliéru, až došlo na přelomu let 2004 a 2005 k jejímu odcizení. Neznámého pachatele česká policie nevypátrala.

Město podalo na sochaře žalobu o náhradu škody; nyní ji stáhlo. Socha byla nalezena v závěru loňského roku náhodou při domovní prohlídce u jednoho z obyvatel v Rakousku. V jeho domě byly desítky další uměleckých předmětů. Nyní je uložena v zemském soudním depozitáři ve Vídni a česká a rakouská strana zatím na úrovni ministerstev kultury jednají o způsobu jejího návratu zpět. „Uděláme vše proto, abychom ukradenou sochu dostali zpět do Žatce,“ řekl už v únoru místostarosta Žatce Aleš Kassal.