Vrchlického divadlo uvede 28. dubna zpěvohru Prodaná nevěsta, kterou nastudovaly ochotnické soubory působící v Sokole. Konec dubna patří již tradičně filipojakubskému řádění čarodějnic. Sokolské jednoty připravují na 30. dubna zábavný program pro malé i velké děti na Červeném vrchu.

Generálka na XV. všesokolský slet se uskuteční 19. května ve sportovní hale v Lounech. „Každému všesokolskému sletu předchází řada sletů menších. Oblastní a župní slety jsou takovými generálními zkouškami na velký slet v Praze. Cvičenci již skladby umí a chtějí se ukázat doma. Cvičitelé dolaďují poslední detaily a secvičují velké choreografie. Řady našich cvičenců doplní župy okolní, jmenovitě župa Budečská (Kladno), Krušnohorská Kukaňova (Duchcov), Podřipská (Roudnice nad Labem) a Severočeská-Novákova (Děčín),“ uvedl Tomáš Kučera, starosta a náčelník Sokolské župy Sladkovského.

Všesokolský slet se uskuteční 1. až 6. července v Praze. Slet bude symbolickým vrcholem oslav výročí, uskuteční se tentokrát na stadionu v Edenu.

V srpnu přiblíží historii a také současnost župy výstava v lounském Oblastním muzeum. K vidění budou mimo jiné historické prapory, kroje a návštěvníci budou moci nahlédnout do kronik.

Kromě toho sokolové v Lounech chystají tradiční Dětský den s rytířskou tématikou, mikulášskou nadílku, uspávání čertíků v prosinci, Běh naděje, setkání cvičenců v Peruci a mnoho dalšího.