Kauza kolem bývalé mazutové kotelny v žateckém Podměstí opět míří k soudu. Město Žatec podá žalobu na neplatnost smíru, kterou letos v červnu u Okresního soudu v Mostě uzavřela s tamní společností Vamiro.

Společnost Vamiro koupila před třemi lety od Žatecké teplárenské budovy bývalé kotelny, město jí pozemky ale neprodalo. A na pronájmu se obě strany nedohodly, respektive dohodly až soudním smírem u mosteckého soudu na počátku léta letošního roku.

V jeho rozhodnutí se píše, že město část pozemků pronajme společnosti Vamiro za cenu 5,54 korun za metr čtverečný za rok. Podle vedení žatecké radnice jde ale o administrativní chybu, cena má být stejná, ale za měsíc. Proto město zaslalo soudu žádost o opravu. Ten ji zamítl. Město se odvolalo ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, ten dal ale za pravdu soudu první instance.

Připomeňte si: Žatec u soudu neuspěl, ten údajnou chybu v usnesení neopravil

Město Žatec se proto rozhodlo, že u soudu napadne uzavření smíru podáním žaloby na jeho neplatnost. Žalobu podá u obecního soudu společnosti Vamiro s.r.o.; tím je podle jejího sídla Okresní soud v Mostě. „Hlavní náš argument je, že znění smíru tak, jak jej schválil svým rozhodnutím Okresní soud v Mostě, neodpovídá usnesení rady města z června letošního roku. Kdybychom uzavřeli nájemní smlouvu se společností Vamiro podle schváleného smíru, bylo by uzavření takovéto nájemní smlouvy v rozporu s uvedeným usnesením a neodpovídalo by tedy vůli města. Taková smlouva by byla podle zákona o obcích absolutně neplatná," sdělila Alena Hornátová, právnička města Žatce. Ve zmíněném usnesení rady se uvádí, že část pozemků město pronajme společnosti Vamiro za cenu 5,54 Kč za metr za měsíc. Ne tedy za rok, jak se uvádí v soudním smíru.

Firma nemůže s objektem nakládat

Společnost Vamiro je postupem města rozladěna. Ráda by celý spor už uzavřela, aby mohla s areálem bývalé mazutové kotelny naložit podle svého podnikatelského záměru. Navíc trvá na soudním smírem dohodnutých podmínkách, tedy na uvedené ceně za rok. Chyba podle společnosti vznikla na straně města a jeho právního zastoupení.

„Chceme si pomocí exekutora uzavření nájemní smlouvy za u soudu dohodnutých podmínek vymoci. A protože zájemce, kterého jsme měli na pronájem budovy, od svého záměru kvůli průtahům s pozemky odstoupil, budeme vymáhat po městu ušlý zisk. Jde o částku 1,8 milionu korun. Zavázal se, že nám bude měsíčně platit nájem 30 tisíc korun po dobu pěti let," sdělil Václav Žák z mostecké společnosti Vamiro.

„Samozřejmě se lze splnění soudem schváleného smíru domáhat v exekučním řízení. Z důvodu, že podáme žalobu na neplatnost smíru, můžeme požádat o odklad exekuce do rozhodnutí o této žalobě," uvedla Alena Hornátová.