Máte s někým spor a věříte, že rozhodnout, na čí straně je pravda, má soud? Pak si na verdikt musíte počkat. A to i rok a déle.

Soudců je málo a každý má k řešení několik stovek případů. Okresní soud sídlí v Lounech a aktuálně zaměstnává 16 soudců. Ačkoliv se to zdá relativně dost, ve skutečnosti by jich bylo potřeba ještě víc.

„Dvě kolegyně jsou na mateřské dovolené a jedna na stáži. Zbývají tedy čtyři soudci na trestní věci a devět na všechno ostatní,“ vysvětlila předsedkyně lounského soudu JUDr. Dana Maťátková.

Jak je z označení patrné, trestní soudci se zabývají případy trestných činů, ti ostatní mají na starosti například exekuce, spory občanů a tak dále. Pokud jde o občanské spory, které musí rozsoudit senát, má každý soudce na svých bedrech v průměru tři stovky rozjednaných případů. To znamená, že na rozhodnutí si strany musí počkat kolem třinácti měsíců.

„K tomu je však třeba připočítat například dovolené nebo pracovní neschopnosti soudců, s kterými tento průměr nepočítá,“ upozornila předsedkyně lounského soudu. „U trestních věcí je ta doba kratší, ale spokojeni stejně nejsme,“ dodala.

U nyní tolik diskutovaných exekucí, respektive rozhodovací činnosti soudů, je situace ještě mnohem dramatičtější. Každý příslušný soudce v Lounech má „na stole“ nejméně tisícovku takových případů. Pokud je to jeho specializace, je jich ještě mnohem více. „Kdyby tu bylo všech šestnáct soudců najednou, kolik je tu statisticky, a pracovalo alespoň dva roky, bylo by to dobré. Případy by tak mohlo řešit víc lidí. Ještě se ale nestalo, že by se všichni sešli,“ přemítá D. Maťátková.

Podle jejích slov do činnosti soudu zasahuje například právě mateřství, dovolené a samozřejmě nemoci. To vše dobu jednání ze strany soudu ještě prodlužuje.